2024-жылдын 14-июнунда

Өндуруштук практиканын жетекчиси Канатбекова А. менен биргеликте «Менеджмент экономика жана укук» ПЦКнын мугалимдери Аминова Г.И., Мирфазиева Г.А жана Л-1-21 группанын  студенттери Жамбылов Т., Асанбекова А., Рысмаматов Д., Тамчыбек к Н., Батырбеков Н., Талант у К,. менен өндүрүштүк практиканын жыйынтыгы боюнча конференция өткөрүлдү. 3-курстун бүтүрүүчүлөрү 2- курстун студенттери үчүн атайын сабактар боюнча билим алуунун жана өздөштүрүүнүн маанилүүлүгүн баса  белгилешти. Практикалык окуудан  өтүү  боюнча маалымат беришти, ошондой эле иштиктүү байланышта кыргыз, чет  тилдерин жана , маалымат технологиясын билүүгө белгилей кетишти.