Новости

ПРОЕКТ

По вопросу обсуждения Проекта Коллективного Договора(изменения,обсуждения) пишите на Whatsapp по номеру

2024-жылдын 14-июнунда

Өндуруштук практиканын жетекчиси Канатбекова А. менен биргеликте «Менеджмент экономика жана укук» ПЦКнын мугалимдери Аминова Г.И., Мирфазиева Г.А жана Л-1-21 группанын 

2024-жылдын 12-июнунда

2024-жылдын 12-июнунда «Бюджет жана бюджеттик эсеп» адистиги боюнча «Финансы (тармактар боюнча)» адистиги боюнча студенттердин билимин жаңыртуу, компетенцияларын жана натыйжаларын жогорулатуу»

Объявления

ПРОЕКТ

По вопросу обсуждения Проекта Коллективного Договора(изменения,обсуждения) пишите на Whatsapp по номеру

2024-жылдын 14-июнунда

Өндуруштук практиканын жетекчиси Канатбекова А. менен биргеликте «Менеджмент экономика жана укук» ПЦКнын мугалимдери Аминова Г.И., Мирфазиева Г.А жана Л-1-21 группанын 

2024-жылдын 12-июнунда

2024-жылдын 12-июнунда «Бюджет жана бюджеттик эсеп» адистиги боюнча «Финансы (тармактар боюнча)» адистиги боюнча студенттердин билимин жаңыртуу, компетенцияларын жана натыйжаларын жогорулатуу»

Видео ролики