Новости

24.05.2024 Алиаскар Токтоналиевдин 95 жаш юбилейине арналган, «Алиаскар Токтоналиев — легендарлуу тарыхый финансист» аттуу иш чара өткөрүлдү.

24.04.24 Салтанат залында, биздин техникум ысымын алып жүргөн Алиаскар Токтоналиевдин 95 жаш юбилейине арналган, «Алиаскар Токтоналиев — легендарлуу тарыхый финансист»

20.05.2024 Техникумдун директору Г.Д. Жапаров, директордун орун басары А. К. Джунушалиева менен биргеликте 2-курстун студенттери менен жолугушуу өткөрдү. Анда улуттар аралык баарлашуу маданияты, башка улуттун өкүлдөрүнө карата чагымчылдыкты козутуу менен байланышкан тигил же бул кырдаалда өзүн кандай алып жүрүү керектиги тууралуу сөз болду.

Бүгүн, 20-майда техникумдун директору Г.Д. Жапаров, директордун орун басары А. К. Джунушалиева менен биргеликте 2-курстун студенттери менен жолугушуу өткөрдү. Анда

Объявления

24.05.2024 Алиаскар Токтоналиевдин 95 жаш юбилейине арналган, «Алиаскар Токтоналиев — легендарлуу тарыхый финансист» аттуу иш чара өткөрүлдү.

24.04.24 Салтанат залында, биздин техникум ысымын алып жүргөн Алиаскар Токтоналиевдин 95 жаш юбилейине арналган, «Алиаскар Токтоналиев — легендарлуу тарыхый финансист»

20.05.2024 Техникумдун директору Г.Д. Жапаров, директордун орун басары А. К. Джунушалиева менен биргеликте 2-курстун студенттери менен жолугушуу өткөрдү. Анда улуттар аралык баарлашуу маданияты, башка улуттун өкүлдөрүнө карата чагымчылдыкты козутуу менен байланышкан тигил же бул кырдаалда өзүн кандай алып жүрүү керектиги тууралуу сөз болду.

Бүгүн, 20-майда техникумдун директору Г.Д. Жапаров, директордун орун басары А. К. Джунушалиева менен биргеликте 2-курстун студенттери менен жолугушуу өткөрдү. Анда

Видео ролики