Slide 1
Экономика жана бухгалтердик эсеп

Программа ар кандай деңгээлдеги менчиктин бардык формаларындагы ишканаларда, консалтингдик жана аудитордук фирмаларда, банктарда, инвестициялык жана камсыздандыруу компанияларында бухгалтердик, экономикалык, контролдук-текшерүү ишмердүүлүгү үчүн квалификациялуу адистерди даярдоого багытталган.
Окуу мөөнөтү:
9-класстын базасында - контракттык негизде 2 жыл 10 ай,
11-класстын базасында - контракттык негизде 1 жыл 10 ай

Slide 1
Каржы: Бюджет жана бюджеттик эсеп

Финансылык, салыктык, камсыздандыруу органдарында жана бюджеттик мекемелерде жана уюмдарда алардын баш ийүүсүнө жана менчигинин түрүнө карабастан бухгалтердик, экономикалык, инспектордук, контролдук-текшерүү иштери үчүн адистерди даярдоо.
9-класстын базасында
Окуу мөөнөтү: контракттык негизде 2 жыл 10 ай

Slide 1
Каржы: Ишканалардын каржысы

Бул адистиктин бүтүрүүчүлөрү ишканалардын жана уюмдардын экономикалык, аналитикалык жана финансылык кызматтарында, мамлекеттик жана муниципалдык бийлик органдарында, кредиттик жана камсыздандыруу мекемелеринде, илимий-изилдөө жана кесиптик билим берүү мекемелеринде иш алып барат.
Окуу мөөнөтү:
9-класстын базасында - контракттык негизде 2 жыл 10 ай,
11-класстын базасында - контракттык негизде 1 жыл 10 ай

Slide 1
Банк иши

Даярдоо финансы органдарында, институттарда, банктарда, корпорациялардын бөлүмдөрүндө, финансы, акча жүгүртүү жана кредит, банк иши, финансылык эсептөө жана эл аралык финансылык-валюталык мамилелер боюнча адистердин ишине багытталган.
9-класстын базасында
Окуу мөөнөтү:
контракттык негизде 2 жыл 10 ай

Slide 1
Страховое дело

Даярдоо финансы органдарында, институттарда, банктарда, корпорациялардын бөлүмдөрүндө, финансы, акча жүгүртүү жана кредит, банк иши, финансылык эсептөө жана эл аралык финансылык-валюталык мамилелер боюнча адистердин ишине багытталган.
9-класстын базасында
Окуу мөөнөтү:
контракттык негизде 2 жыл 10 ай

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

НОВОСТИ

Жашооңду барктайсыңбы? Анда убактыңды текке кетирбе, себеби жашоо убакыт менен ченелет.

Видеороликтер

Проиграть видео