Новости

29.02.2024 Ж.Баласагын атындагы КУУнин кесиптик колледжинин «Экономика жана финансы» бөлүмүнүн “Жашыл экономиканын эволюциясы жана туруктуу өнүгүү перспективалары” деп аталган эл аралык орто билим берүү окуу жайлардын арасындагы эл аралык илимий-практикалык конференциясына биздин студенттер катышышты

2024-жылдын 29-февралында «Каржы жана банк дисциплиналары» жана «Экономика, менеджмент жана укук» предметтик циклдик комиссияларынын окутуучулары э.и.к.  Сеитова К.Б., Узекеева И.Ш.,  

26.02.2024 Театр күнү

Бирдин айы 26-да 1-курс үчүн Театр Күнү болуп  өттү. Студенттер кураторлор менен бирге КРнын эл жазуучусу Төлөгөн Касымбековдун “Сынган кылыч”

Объявления

29.02.2024 Ж.Баласагын атындагы КУУнин кесиптик колледжинин «Экономика жана финансы» бөлүмүнүн “Жашыл экономиканын эволюциясы жана туруктуу өнүгүү перспективалары” деп аталган эл аралык орто билим берүү окуу жайлардын арасындагы эл аралык илимий-практикалык конференциясына биздин студенттер катышышты

2024-жылдын 29-февралында «Каржы жана банк дисциплиналары» жана «Экономика, менеджмент жана укук» предметтик циклдик комиссияларынын окутуучулары э.и.к.  Сеитова К.Б., Узекеева И.Ш.,  

26.02.2024 Театр күнү

Бирдин айы 26-да 1-курс үчүн Театр Күнү болуп  өттү. Студенттер кураторлор менен бирге КРнын эл жазуучусу Төлөгөн Касымбековдун “Сынган кылыч”

Видео ролики