2024-жылдын 7-июнунда

2024-жылдын 7-июнунда Окуу-ондуруштук практиканын жетекчиси А.К. Канатбекова менен биргеликте «Менеджмент экономика жана укук» ПЦКнын мугалимдери Аминова Г.И., Иманалиева Т.С. жана МК-1-21 группанын студенттери Кабаева А., Камчыбекова А., Тобокелова А ., Сабырбекова А., Ашымов Т., Досалиева С. катышуусу менен өндүрүштүк практиканын жыйынтыгы боюнча конференция өткөрүштү. 3-курстун бүтүрүүчүлөрү 2- курстун студенттери үчүн атайын предметтер боюнча билим алуунун жана өздөштүрүүнүн маанилүүлүгүн баса белгилеп, ондуруштук практиканы өтүү боюнча маалымат беришти, ошондой эле иштиктүү байланышта кыргыз жана чет тилдерин билүүнүн маанилилүүгүн белгилешти.

7 июня Преподаватели ПЦК «Экономики менеджмента и права» Аминова Г.И., Иманалиева Т.С. совместно с руководителем учебно-производственной практики Канатбековой А.К. провели конференцию по итогам производственной практики. Выступили студенты группы МК-1-21 , Кабаева Алима , Камчыбекова Аделя, Сабырбекова Айгерим, Тобокелова Айканыш, Ашымов Таалайбек, Досалиева Сезим — для студентов 2-го курса была представлена информация по прохождению производственной практики, при этом выступавшие подчеркнули важность получения знаний по специальным предметам, а также отметили важное значение знания кыргызского и иностранных языков в деловом общении.