2024-жылдын 12-июнунда

2024-жылдын 12-июнунда «Бюджет жана бюджеттик эсеп» адистиги боюнча «Финансы (тармактар боюнча)» адистиги боюнча студенттердин билимин жаңыртуу, компетенцияларын жана натыйжаларын жогорулатуу» деген темада тегерек стол өткөрүлдү. Тегерек столдун максаты: Студенттердин жана бүтүрүүчүлөрдүн иш жүзүндөгү билим натыйжаларына, ошондой эле билим берүүнүн сапатына берилген кепилдиктерге ички баа берүүгө иш берүүчүлөрдүн катышуусу. Бул иш-чаранын катышуучулары техникумдун администрациясынын өкүлдөрү, «Каржы жана банк дисциплиналары» ЦКнын окутуучулары жана ошондой эле иш берүүчүлөр (Экономика жана соода министрлигинин, Казыналык башкармалыгынын адиси) «Бюджет жана бюджеттик эсеп» адистиги боюнча студенттердин компетенцияларын жана окуу жыйынтыктарын актуалдаштыроо жана жакшыртуу маселелери каралган. Жолугушууга 2-3-курстун студенттери катышты.

12 июня 2024 году проведен круглый стол на тему: “Актуализация, совершенствования компетенций и результатов обучения студентов специальности “Финансы (по отраслям)” по специализации “Бюджет и бюджетный учет”. Цель круглого стола: Участие работодателей во внутренней оценке фактических результатов обучения студентов и выпускников, а также предоставляемых гарантий качества образования. Участниками круглого стола были представители администрации техникума и преподаватели специальных дисциплин ПЦК “Финансово-банековских дисциплин”, а также работодатели (специалист Министрества экономики и коммерции, отдела казначейства) по вопросам актуализации и совершенствования компетенций и результатов обучения студентов специализации “Бюджет и бюджетный учет”. Во встрече приняли участие студенты 2 и 3 курсов.