А.Токтоналиев атындагы БФЭТтин илим, илимий-усулдук жана эл аралык мамилер боюнча директордун орун басары Алымсеитова Бегимай Камчыбековна «КМШнын эң мыкты жаш окумуштуусу-2024″ медалы менен сыйланды.

2024 жылдын 6-10-июнга чейин Казахстан Республикасындагы, Астана шаарында өткөрүлгөн «Жаштар жана илим: Жаңы көз карандысыздык тенденциялары» деген темада эл аралык илимий конференция «, Ошондой эле «КМШнын эң мыкты илимий иши «,» КМШнын эң мыкты илимпозу «,» КМШнын эң мыкты жаш окумуштуусу «, “КМШнын мыкты мугалими » долбоорунун бет ачары болуп өттү. Бул иш чарага А.Токтоналиев атындагы Бишкектеги финансы-экономикалык техникумдун илим, илимий-усулдук жана эл аралык мамилер боюнча директордун орун басары жана Кыргыз экономикалык илимий изилдөө университетинин жаш окумуштуулар кеңешинин төрайымы Алымсеитова Б.К катышкан. Бул долбоорго Бүткүл КМШнын илиминин өнүгүшүнө баа жеткис салымын кошкон мыкты окумуштуулар катышты. Бул долбоордун негизги максаты — жаш окумуштуулардын эң мыкты маанилүү жана инновациялык долбоорлорун аныктоо, илимий кызыкчылыктарды өнүктүрүү үчүн жалпы бириктирүүчү бир бириктирүүчү сайт түзүү. Алымсеитова Б.К “КМШнын эң мыкты жаш окумуштуу- 2024″ номинациясында талапкерлигин көрсөтүп, мелдештин жыйынтыгы боюнча I-даражадагы диплом жана «КМШнын эң мыкты жаш окумуштуусу-2024″ медалы менен сыйланды.

https://www.youtube.com/shorts/sILBl4V1Jpo

С 6-10-июня 2024г., заместитель директора по науке, научно-методической работе и международным связям БФЭТ им.А.Токтоналиева и председатель совета молодых ученых НИУ КЭУ им.М.Рыскулбекова Алымсеитова Б.К приняла активное участие в XI международной конференции «Молодежь и наука: новые тренды независимости»., а также в презентации международной книжной коллекции «Лучшая научная работа СНГ», «Лучший молодой ученый СНГ», «Лучший педагог СНГ» которая прошла в городе Астана, Казахстан. В данном проекте участвовали лучшие ученые, которые внесли неоценимый вклад в развитии науки всего СНГ. Основной целью данного проекта является выявление лучших значимых и инновационных проектов молодых ученых, продвижение научных интересов, создание общей объединяющей площадки для развития науки. Алымсеитова Б.К была номинирована в номинации «Лучший молодой ученый СНГ-2024» по итогам конкурса была награждена дипломом I-степени, памятной медалью «Лучший молодой ученый СНГ-2024».