26.04.2024 «Рерих келишими. Тарых жана азыркы учур»

«Рерих келишими. Тарых жана азыркы учур» долбоорунун көргөзмөсү аяктоодо.
Мугалимдердин жана студенттердин тартиби, маданияты жана кесипкөйлүгү тууралуу көргөзмөнүн уюштуруучулары тарабынан көптөгөн жагымдуу пикирлер айтылды. Ошондой эле, биздин бардык студенттер бул көргөзмөнү көрө алышты.