2024 жылдын 10-майында  Банк кызматкерлеринин күнүнө карата «Финансылык сабаттуулук»деген темада тегерек стол өткөрүлдү.

2024 жылдын 10-майында  Банк кызматкерлеринин күнүнө карата «Финансылык сабаттуулук» деген темада тегерек стол өткөрүлдү. Катышуучулар: КР Депозиттерди коргоо боюнча агенттигинин аткаруучу инвестиция боюнча менеджер, башкы казыначы Танабаев Чынгыз Маратович, «Салым Финанс»МФК ААКсынын кредиттик башкармалыгынын начальниги» Ибраев Эржан, «Халык Банк Кыргызстан»ААК жеке жактарды тейлөө секторунун башчысы Кудайбердиева Мээрим Нурланбековна,  техникумдун «Банк иши» адистигинин 2-курсунун студенттери, техникумдун окутуучулары.
Катышуучулар каржы институттарынын ишмердүүлүгүн, сунушталган финансылык продуктылар тууралуу айтып беришти, алардын уюмдарынын “Кыргызстандын калкынын финансылык сабаттуулугу” мамлекеттик программасын ишке ашырууга катышуусунун өзгөчөлүктөрүн ачып беришти, студенттердин суроолоруна жооп беришти.

10-мая 2024г. — ко Дню банковского работника — состоялся круглый стол на тему
«Финансовая грамотность». Участники: Танабаев Чынгыз Маратович, менеджер по инвестированию/главный казначей Агенства по защите депозитов КР, Ибраев Эржан, начальник кредитного управления ОАО МФК «Салым Финанс», Кудайбердиева Мээрим Нурланбековна, заведующая сектором обслуживания физических лиц ОАО «Халык Банк Кыргызстан», Студенты БФЭТ специальности «Банковское дело», 2 курс, Преподаватели БФЭТ.
Участники рассказали о деятельности ФКО, предлагаемых финансовых продуктах, раскрыли особенности участия своих организаций в реализации программы правительства «Финансовая грамотность населения Кыргызстана», ответили на вопросы студентов.