29.02.2024 Ж.Баласагын атындагы КУУнин кесиптик колледжинин «Экономика жана финансы» бөлүмүнүн “Жашыл экономиканын эволюциясы жана туруктуу өнүгүү перспективалары” деп аталган эл аралык орто билим берүү окуу жайлардын арасындагы эл аралык илимий-практикалык конференциясына биздин студенттер катышышты

2024-жылдын 29-февралында «Каржы жана банк дисциплиналары» жана «Экономика, менеджмент жана укук» предметтик циклдик комиссияларынын окутуучулары э.и.к.  Сеитова К.Б., Узекеева И.Ш.,   Иманалиева Т.С.  2,3 курстардын ФП-1-21, ФП-2-21, Л-1-21, БУХ-3-21, БД-1-22, БД-3-22, Б-1-22, Л-1-22 группаларынын студенттери менен Ж.Баласагын атындагы КУУнин кесиптик колледжинин «Экономика жана финансы» бөлүмүнүн “Жашыл экономиканын эволюциясы жана туруктуу өнүгүү перспективалары” деп аталган эл аралык орто билим берүү окуу жайлардын арасындагы эл аралык илимий-практикалык конференциясына катышышты. Биздин техникумубуздун студенттери эң мыкты презентациялар үчүн:

I-даражадагы ДИПЛОМго 3-курстун ФП-2-21 группасынын студенти Акматалиев Б. жана 2-курстун Л-1-22 группасынын студенти Абдылдаева А. ээ болушту;                                                                                                                                                                                                                                                                                II-даражадагы ДИПЛОМго Л-1-21 группасынын студенти Рысмаматов Д. жана 2-курстун Б-1-22 студенти Тариелова Т.    ээ болушту;                                         III-даражадагы ДИПЛОМго 2-курстун Б-1-22 группасынын студенти Эркинбекова А.  ээ болду.                                                                                  Конференциянын башка катышуучулары да мыкты докладдары үчүн сертификаттарга ээ болушту.

29 февраля 2024 г преподаватели предметно-цикловых комиссий «Финансово-банковских дисциплин»  и «Экономики, менеджмента и права»  к.э.н. Сеитова К.Б. , Узекеева И.Ш., Иманалиева  Т. С. подготовили студентов 2 и 3  курсов  групп ФП-1-21, ФП-2-21, Л-1-21, БУХ-3-21, БД-1-22, БД-3-22, Б-1-22, Л-1-22  для участия в международной межспузовской научно-практической конференции на тему: «Эволюция зеленой экономики и перспективы устойчивого развития»   в отделении “Экономики и финансов” профессионального колледжа  КНУ им. Ж.Баласагына.  Наши студенты за лучшие доклады получили:

  • ДИПЛОМ I-степени — студент 3 курса группы ФП-2-21 Акматалиев Б.  и студентка 2 курса группы Л-1-22 Абдылдаева А.
  • ДИПЛОМ II-степени — студент группы Л-1-21 Рысмаматов Д. и студентка 2 курса Б-1-22 Тариелова Т.
  • ДИПЛОМ III-степени —  студентка 2 курса группы Б-1-22 Эркинбекова А.                                                                                                                                               А также остальные участники конференции за лучшие доклады получили сертификаты.