27.03.2024 “Кыргыз Республикасындагы интеллектуалдык менчик жана инновациялар” деген темада илимий-теориялык семинар болуп өттү.

2024-жылдын 27-мартында А.Токтоналиев атындагы Бишкектеги финансы-экономикалык техникумунда “Кыргыз Республикасындагы интеллектуалдык менчик жана инновациялар” деген темада илимий-теориялык семинар болуп өттү.    Илимий-теориялык семинарга А.Токтоналиев атындагы БФЭТтин студенттери, техникумдун жаш мугалимдери жана Кыргызпатенттин кызматкерлери катышып, Кыргыз Республикасындагы интеллектуалдык менчик жана инновация маселелери каралып, талкууга алынды. Семинарды директордун илим, илимий-методикалык иштер жана эл аралык байланыштар боюнча орун басары Б.К.Алымсеитованын ачылыш сөзү менен ачты. Кыргызпатенттин окутуу секторунун башчысы Д.К.Баякунова жана секторунун жетектөөчү адиси Ш. К.Аильчиев Кыргызстандагы патент, автордук укук, ошондой эле Кыргыз Республикасындагы автордук укук объектилерин каттоо Кыргыз Республикасындагы интеллектуалдык менчик системасы, Кыргызпатенттин пайдалуу моделдерин жана өнөр жай үлгүлөрүн ойлоп табуулары жөнүндө, Кыргызстанда патент системасы жана өтүнмөлөрдү берүүнүн жана патент берүүнүн тартиби, автордук укуктар, ошондой эле Кыргыз Республикасында автордук укук объекттерин каттоо жөнүндө кенен айтып беришти. Семинардын соңунда техникумдун өкүлдөрү жана студенттер Кыргызпатенттин кызматкерлерине ыраазычылыктарын билдиришип, маалымат жагынан маанилүү болгон ушул сыяктуу иш-чараларды уюштурууда мындан ары кызматташууга үмүттөнүштү.   

  27 марта 2024 года в Бишкекском финансово-экономическом техникуме им. А.Токтоналиева прошел научно-теоретический семинар на тему: «Интеллектуальная собственность и инновации в Кыргызской Республике». В работе научно-теоретического семинара приняли участие студенты БФЭТ им.А.Токтоналиева, молодые преподаватели техникума и сотрудники Кыргызпатента, в котором были рассмотрены и обсуждены вопросы интеллектуальной собственности и инновации в Кыргызской Республике. Открыла семинар со вступительной речью заместитель директора по науке, научно-методической работе и международным связям Алымсеитова Б.К.  Заведующий сектором обучения Кыргызпатент Баякунова Д.К и ведущий специалист сектора обучения Аильчиев Ш.К рассказали в целом о деятельности Кыргызпатента, о системе интеллектуальной собственности в Кыргызской Республике, о изобретениях полезных моделей и промышленных образцов Кыргызпатента, о патентной системе и процедурах подачи заявок и выдачи патента в Кыргызстане, об авторских правах, а также о регистрации объектов авторских прав в Кыргызской Республике. По завершению семинара представители техникума и студенты поблагодарили сотрудников Кыргызпатента и надеются на продолжение сотрудничества в организации подобных, важных в информационном плане, мероприятий.