26.02.2024 Театр күнү

Бирдин айы 26-да 1-курс үчүн Театр Күнү болуп  өттү. Студенттер кураторлор менен бирге КРнын эл жазуучусу Төлөгөн Касымбековдун “Сынган кылыч” романын негизинде коюлган “Нүзүп Аталык” спектаклин көрүп келишти.

26 февраля для 1 курса прошел День театра.  Студенты вместе с кураторами посмотрели спектакль “Нүзүп Аталык” по роману народного писателя КР Т. Касымбекова “Сломанный меч”