2024-жылдын 27-мартында«Базар экономикасынын шартында ишкердиктин сапаты жана негизги факторлору» темасында тегерек стол өткөрүштү.

2024-жылдын 27-мартында А.Токтоналиев атындагы БФЭТтин жыйындар залында Мамлекеттик тилди өнүктүрүү алкагында «Экономика, менеджмент жана укук» комиссиясынын мугалимдери, мамлекеттик тилде «Рынок экономикасынын шартында ишкердиктин сапаты жана негизги факторлору»  темасында тегерек стол өткөрүштү. Тегерек столдун максаты: рынок экономикасындагы ишкерлердин ишмердүүлүгүндөгү абалын мүнөздөө, талдоо жана өсүү келечегин өнүктүрүүнүн жолдорун сунуштоо болду.   Атайын чакырылган коноктор: «Авангард Стиль» ЖЧК курулуш компаниясынын башкы директору Минкеев Эрнис Исханович, ошондой эле «Назик» тигүү фабрикасынын негиздөөчүсү Мырзаканова Замира Нургазиевна , 1994 жылы  БФЭТтин бүтүрүүчүсү 

   Жолугушуунун уюштуруучулары:

-«Экономика, менеджмент жана укук» ПЦКнын мугалими Узекеева Индира Шералиевна                                                                                                                 -«Экономика, менеджмент жана укук» ПЦКнын мугалими Байгубатова Назира Мукамбетовна

  27 марта 2024 года в актовом зале БФЭТ им.Токтоналиева в рамках развития государственного языка преподаватели комиссии «Экономика, менеджмент и право» провели круглый стол на государственном языке на тему «Качество и основные факторы предпринимательства в условиях рыночной экономики». Цель круглого стола: в условиях рыночной экономики охарактеризовать, анализировать и предложить пути развития предпринимательской деятельности.  Специально были приглашены такие гости ,как: Генеральный директор строительной компании ОсОО «Авангард Стиль» Минкеев Эрнис Исханович , а также основательница швейной фабрики «Назик» Мырзаканова Замира Нургазиевна, выпускница БФЭТ 1994 года

  Организаторы встречи:

-Преподаватели ПЦК «Экономика, менеджмент и право» Узекеева Индира Шералиевна  и Байгубатова Назира Мукамбетовна