2024-жылдын 11-мартында, А.Токтоналиев атындагы БФЭТтин жыйындар залында иш берүүчүлөр менен техникумдун 2-курстун «Банк иши» адистигинин бүтүрүүчү тайпаларынын студенттери менен жана «Банкир» ийриминин мүчөлөрү менен жолугушуу өткөрүлдү.