1-курстун БД 3-23 группасы Ч.Айтматовдун 95 жылдыгына карата Айтматовдун музейинде экскурсияда болушту.