Профилактикалык иштер

 

Кылмыштуулуктун, баңгиликтин, алкоголдуктун жана көз карандылыктын башка түрлөрүнүн алдын алуу техникумунда ар дайым бир катар иш-чаралар өткөрүлүп турат, анын ичинде укук коргоо органдарынын өкүлдөрүн жана профилактикалык иш-чараларды өткөрүүчү башка адистерди чакыруу: лекциялар, тегерек столдор, адистер менен жолугушуулар. темалар: «Административдик укук бузуулар», «Жашы жете элек балдар жана мыйзам» ж.б.

   Окуучулардын жарандык позициясын, патриоттук жана руханий адеп-ахлактык сапаттарын, кесиптик чеберчиликтерин өнүктүрүүгө багытталган иш-чаралардын бүтүндөй комплекси жүргүзүлүүдө.

    Укук бузуулардын жана экстремисттик көрүнүштөрдүн алдын алуу максатында техникумда үзгүлтүксүз төмөнкү иш-чаралар өткөрүлүп турат:
 1.  «Жаштар арасында кылмыштуулуктун жана экстремисттик көрүнүштөрдүн алдын алуу» класстык сааттары;
 2.  Студенттер менен жекече иштөө;

 3.  Жатаканада «Кылмыштуулуктун алдын алуу», «Экстремисттик көрүнүштөрдүн алдын алуу», «Алкоголдук ичимдиктерди
  ичкендик үчүн административдик жоопкерчилик», «Жатакананын ички эрежелери» деген темада жолугушуулар;

 4.  Зарыл болгон учурда ата-энелер чогулуштары жана жеке чогулуштар;

 5.  Алдын алуу күндөрү (медициналык адистер менен сүйлөшүү);

 6.   Тамеки чегүүгө каршы аракеттер ж.б.;
 7.  Ар кандай түрдөгү кылмыштуулуктун алдын алуу
  көйгөйлөрү жана маселелери боюнча ИИБнын өкүлдөрү менен үзгүлтүксүз
  жолугушуулар.