ЖАПАРОВ ГУРАС ДУРБОЛОНОВИЧ

ДИРЕКТОР

Билими: Жогорку. 1986–1993-жж., К.И. Скрябин атындагы КАУ. 1996-1998-жж. — аспирантура Кыргыз тоо-кен металлургия институту, 2007-ж. — экономика илимдеринин доктору, М.Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономикалык университетинин профессору

Адистиги: «Экономист — айыл чарба өндүрүшүн уюштуруучу»

Квалификациясы:  Экономист                                                             

Педагогикалык стажы: 25 жыл

А.Токтоналиев атындагы БФЭТте 2024-жылдан бери иштейт.

Илимий ишмердиги:

88 илимий макаласы жарык көрдү, ошондой эле Кыргыз экономикалык Энциклопедиясынын авторлошу;              

«КР улуттук инновациялык системасын түзүү проблемалары» окуу куралынын,
«Кыргыз Республикасындагы камсыздандыруу”, «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджетин стратегиялык пландаштыруу жана болжолдоо: теория жана практика» монографиясынын автору.

Сыйлыктары: КР Финансы министрлигинин Ардак грамотасы, КР Финансы рыногунун отличниги.

Юдахина Екатерина Павловна

Заместитель директора по учебной работе

Билими: СССРдин 50 жылдыгы атындагы КМУ, 1987-ж. 

Адистиги:  өнөр жайды пландаштыруу

Квалификациясы: экономист

Педагогикалык стажы: 29 жыл 

БФЭТте 1995-жылдан баштап

Атайын дисциплиналар боюнча окутуучусу: «Каржылык менеджмент»; «Финансыны уюштуруу»

Сыйлыктары: КР Билим берүүсүнүн мыктысы, Финансы-экономикалык иштин мыктысы, Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын Ардак грамотасы

DSC_0082

Джунушалиева Асель Калычбековна

Зам.директора по государственному языку и воспитательной работе

Образование:  высшее,  окончила в 1990 году Кыргызский Государственный университет им. 50летия СССР,  математический факультет

Квалификация:  преподаватель математики и информатики                          

Педагогический стаж 31 года

Работает в БФЭТ им.А.Токтоналиева с  1992 года

Преподаватель дисциплин: Информатика; Ввод и обработка цифровой информации; Информационные технологии  в профессиональной деятельности; Автоматизация бухгалтерского учета.

Награды: Отличник образования КР, Почетная грамота администрации Президента КР,  Почетная грамота Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР,  Отличник финансово-экономической службы КР,  Нагрудный значок  «Сары Өзөңдүн  ардактуу айымы»

АЛЫМСЕИТОВА БЕГИМАЙ КАМЧЫБЕКОВНА

Экономика илимдеринин кандидаты., доцент Илим, илимий-методикалык жана эл аралык мамилелер иштери боюнча директордун орун басары

Билими: М.Рыскулбеков атындагы КЭУ, 2008-ж. — бакалавр, 2010-ж. — магистратура, 2012-ж. — аспирантура.

Адистиги: – дүйнөлүк экономика, финансы жана кредит, элдик чарбанын экономикасы жана башкаруу

Квалификациясы: экономист                      

Педагогикалык стажы:  16 жыл, БФЭТте 2024-ж. баштап.

Сыйлыктары:

  1. Билим беруу тармагында узурлуу эмгеги жана окуу жайдын беделин жогорулатууга кошкон зор салымы учун ЖК КР Ардак Грамотасы, 2019-ж.

  2.«Жылдын мыкты мугалими» медалы «Насаатчы» эл аралык фонду, 2023-ж.

Нуржанов Бердалы Бектурсонович

Чарба иштери боюнча дирктордун орун басары

Образование: высшее, 1997 г. КНУ им. Ж. Баласагына, “Регионовед”, 2004 г. МАУПФиБ,  “Финансовый менеджмент”, 2015 г. КГУ им. И.Арабаева, 

Специальность: Преподователь информатики          

Стаж работы: 25 лет

Работает в БФЭТ им.А.Токтоналиева  с 2024 года 

Награды:   2023 г. Почетная грамота МОиН КР.  

Нургулай

НУРГҮЛАЙ ТОКТОНБЕК кызы

Кадрлар боюнча инспектор

Билими: Жогорку. К.Карасаев атындагы БМУ, 2021-ж., академиялык бакалавр даражасы: “Журналистика” багыты боюнча, К.Карасаев атындагы БМУ, 2023-ж., академиялык магистратура даражасы: «Филологиялык билим берүү» багыты боюнча.

Квалификациясы: филолог, окутуучу

Адистиги: Кыргыз тили жана адабияты

Педагогикалык стажы:  3 жыл

А.Токтоналиев атындагы БФЭТте 2021-жылдан бери иштейт..

Сыйлыктары:

  1. 2020-ж. Кыргыз Республикасынын Президентинин Грамотасы, 2020-ж. 17-декабры, буйрук №44.
  2. 2022-ж. КР Жогорку Кеңешинин Ыраазычылык каты.

 

Беделбаева Айдай Фронтбековна

Башкы бухгалтер

Билими: Жогорку, 1995-ж. Эл аралык башкаруу укук каржы жана бизнес институту

Адистиги:  «Бухгалтер-экономист»

Иш стажы: 27 лет

А.Токтоналиев атындагы БФЭТте 2017-жылдан бери иштейт

Награды:

2021г. – Почетная грамота Национального статистического комитета Кыргызской Республики;

2021г. — Почетная грамота Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики;

Касымкулова Чинара Амангельдиевна

Руководитель по СМК и методической работы

Образование: окончила КНУ им. Ж. Баласагына  в  1995 г. 

Специальность: Экономика и управление в торговле

Работает в БФЭТ им. А.Токтоналиева с 1995 года

Педагогический стаж: 28 лет

Преподаватель спец. дисциплин: «Налоги налогообложение», «Методика и практика исчисления налогов»

 Награды: Отличник образования Кыргызской Республики, Отличник финансово – экономической работы, Медаль ГНС при ПКР «За укрепление налогового сотрудничества»

КАРАЧОВА НУРГҮЛ ТЕМИРБЕКОВНА

"Экономика жана бухгалтердик эсеп" бөлүмүнүн башчысы

Билими: Жогорку. Ж.Баласагын атындагы КМУУ, 2003-ж.,

Адистиги: «Бухгалтердик эсеп, аудит жана талдоо»

Квалификациясы: экономист

Педагогикалык стажы:  5 жыл, жалпы стажы: 25 жыл

А.Токтоналиев атындагы БФЭТте 2019-жылдан бери иштейт..

Сабактарынын окутуучусу:“Бухгалтердик эсептин негиздери”, “Финансылык эсеп”, “Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттары”, “Коммерциялык банктагы операцияларды эсепке алуу” 

 

Джабетова Венера Съездовна

Заведующий  отделением «Банковского и страхового дела».

Образование:  высшее,  окончила Кыргызский государственный национальный университет.

Квалификация: учитель-филолог

Специальность:  Кыргызский язык и литература. Юриспруденция

Преподаватель дисциплин: Кыргызский язык и литература.

Педагогический стаж: 35 лет

Работает в БФЭТ им. А.Токтоналиева  1989 год 

Награды: Отличник образования Кыргызской Республики, Отличник финансово – экономической работы, Медаль «Кыргызского языка»

Темирова Замира Султанакуновна

Заведующий  отделением «Государственные и муниципальные финансы».

Образование:  высшее,  окончила Кыргызский государственный национальный университет в 1994 году, факультет информатики и прикладной математики.

Квалификация: информатик-математик

Педагогический стаж 25 года.

Работает в БФЭТ им.А.Токтоналиева 2009 года  

Преподаватель дисциплин:

  • Математика
  • Информатика.
  • Информационные технологии  в профессиональной деятельности;
  • Автоматизация бухгалтерского учета.

 Награды: Отличник образования Кыргызской Республики

Акматова Алтынай Дербишовна

Заведующий отделением «Финансы и бухгалтерский учет»

Образование: Высшее. КГПУ им. И. Арабаева

Специальность: Преподаватель английского языка

Квалификация: Преподаватель

Педагогический стаж: 26 лет

Работает в БФЭТ им.А.Токтоналиева  1997 года

Преподаватель дисциплин: Английский язык 

Награды: Отличник образования Кыргызской Республики

Мукашева Махабат Сейдакматовна

Заведующий отделением «Менеджмента и маркетинга»

Образование: высшее. окончила КНУ им.Ж.Баласагына 

Специальность: Финансы и кредит

Квалификация: Экономист

Педагогический  стаж: 21 год

Работает в БФЭТ им.А.Токтоналиева с 2009 года

Преподаватель спец. дисциплин: «Эффективность логистических систем и контроль логистическими процессами», «Маркетинговые исследование рынка»

Награды: Почетная грамота МОиН КР

Бекбауева Анара Есжановна

Заведующая библиотечным отделом

Образование: 1978 г. Киргизский государственный университет им. 50 летия СССР

Специальность: «Французский язык» 

Квалификация: Преподаватель французского языка

Работает в БФЭТ им. А.Токтоналиева с 1982 года.

Стаж  работы: 42 года

Канатбекова Айжан Канатбековна

Руководитель учебной и производственной практики

Билими: Жогорку, артыкчылык менен,  Н.Исанова атындагы КМКТАУ 2013 ж. 2016 ж магистратура.

Адистиги: Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу

Классификация: менеджер

Педагогикалык тажрыйба: 4 жыл

КОББ ( колледжи) Н.Исанова атындагы КМКТАУ. БФЭте 2023 ж баштап.

Сабактардын мугалими: «Ишкердик мамилелердин этикасы» , «Финансы, акча жугуртуу жана кредит», «Менеджмент».

Альчиев Заман

Программист-инженер

Образование: Высшее. КНУ им. Ж. Баласагына, «Прикладная математика и информатика» окончил в 2013 году. 2018 г. АГУПКР им. Ж. Абдрахманова, магистратура по направлению «Государственное и муниципальное управление»

Квалификация: Математик, системный программист

Специальность: «Прикладная математика и информатика»

Работает в БФЭТ им. А.Токтоналиева с 2016 года.

Стаж  работы: 8 лет.