Миссия жана максаттар

Салттарды сактоо жана инновацияларды киргизүү жолу менен жаңы муундун жогорку квалификациялуу, атаандаштыкка жөндөмдүү, өзүнүн кесиптик ишмердүүлүгүнүн чөйрөсүндө алгылыктуу өзгөрүүлөрдү жасоого жөндөмдүү, ийгиликтүү, жарандык жана моралдык сапаттары жогору, коомдун изденүүчү мүчөлөрүн даярдоо.

Жаңы муундун жогорку квалификациялуу атаандаштыкка жөндөмдүү кадрларын даярдоо
салттарды сактоо жана инновацияларды киргизүү
алардын кесиптик ишмердигинин чөйрөсүндө оң өзгөрүүлөрдү жасоого жөндөмдүү
ийгиликтүү, жарандык жана моралдык жогорку сапаттарга ээ коомдун изденүүчү мүчөлөрү
Previous
Next