4.04.2024ж✨»Күмүшдоор акындарынын лирикасы»деген тема боюнча адабий музыкалык кече өткөрүлдү.

4.04.2024ж✨ Бишкектеги финансы - экономикалык техникумда орус тили жана орус адабияты мугалимдердин жетекчилиги менен „Күмүш доор акындарынын лирикасы” деген тема боюнча адабий музыкалык кече өткөрүлдү. Студенттер активдүү катышып, көркөм окуу, күмүш доор мезгилиндеги бийлерди көрсөтүп, кеченин маанисин ачып көрсөтө алышты. Иш чарага ардактуу коноктор катышты: Кутанов М.А - “Ленинград блокадачыларынын кыргыз коомунун” төрагасы жана “Н.Н. Рерих” музейинин Кыргызстандагы Москва шаарынын өкүлү Синенко С.П.

В Бишкекском финансово-экономическом техникуме был проведен литературно-музыкальный вечер по теме: «Поэзия серебряного века», организаторами которого являются преподаватели русского языка и литературы. Участники вечера показали высокое мастерство выразительного чтения и танцы серебряного века. Также на вечер были приглашены почетные гости: Кутанов М.А. - председатель Кыргызского общества блокадников Ленинграда и представитель «Московского музея имени Н.Н. Рериха" в Кыргызстане Синенко С.П