ПЦК Кыргызского, русского и английских языков

Жорупбекова Жамиля Ашимбековна

Председатель комиссии

Кызмат орду: Кыргыз, орус жана англис тилдер циклдик комиссиясынын жетекчиси

Билими: Жогорку;  И.Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик педагогикалык университети

Адистиги: Кыргыз тили жана адабияты. КвалификациясыМугалим

Педагогикалык стаж: 28 жыл.

Техникумда кайсы жылдан баштап иштейт: 2009-ж. сентябрь. Техникумдагы эмгек стажы: 13 жыл

 Сыйлыктары: Билим берүүнүн мыктысы, Бишкек шаарынын Октябрь райондук БББ Ардак грамотасы «Үлгүлүү кыргыз тили  мугалими» конкурсунун жеңүүчүсү  I орун;

1- 2- курстарда кыргыз тили жана адабиятынан сабак берет.

Кулматова Үмүтбүбү Эшенкуловна

Преподаватель

Билими:  жогорку. 1978-1983-жж.СССРдин 50 жылдык атындагы Кыргыз мамлекеттик университети. 1998-2000-жж.И.Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик педагогикалык университети

Адистиги: Филолог, мугалим, котормочу; Кыргыз тили жана адабияты мугалими.

Педагогикалык стаж: 38 жыл

Техникумда кайсы жылдан баштап иштейт: 2003-ж. сентябрь. Техникумдагы эмгек стажы: 18 жыл

 Сыйлыктары: Кыргыз Республикасынын билим берүү отличниги, Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча комиссиясынын“Кыргыз тили” төш белгиси

1- 2- курстарда кыргыз тили жана адабиятынан сабак берет.

Абдыкова Керез Камчыбековна

Преподаватель

Билими: Жогорку: Фрунзедеги педагогикалык орус тили жана адабият институту. Кыргыз Билим берүү академиясы

Адистиги: Орус тили жана адабият мугалими; Кыргыз тили жана адабияты мугалими

Квалификациясы: Кыргыз тили жана адабияты мугалими

Педагогикалык стаж: 30жыл

Техникумда кайсы жылдан баштап иштейт: 2004- ж. сентябрь Техникумдагы эмгек стажы: 18 жыл

Сыйлыктары: Билимберүүнүн мыктысы Кыргыз Республикасынын Аялдар Конгрессинин Ардак  грамотасы; 2016-ж. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ыраазычылык каты

1-, 2- курстарда кыргыз тили жана адабиятынан сабак берет.

Акматова Алтынай Дербишовна  

Преподаватель

 Должность: Заведующей отделением «Финансы и бухгалтерский учет»

Образование: Высшее. КГПУ им. И. Арабаева

Специальность: Преподаватель английского языка

Квалификация: Преподаватель

Педагогический стаж: 25 лет

Дата работы в БФЭТ: 1997г. сентябрь

Стаж работы в БФЭТ: 25 лет

Награды: Отличник образования КР,

Преподаёт английский язык для студентов 1, 2 курсов

Аминова Кенжегул Исламовна

Преподаватель

 Образование: Высшее. КГУ им.50 летия СССР 1983-1988гг.Факультет романо-германской филологии.

Специальность: Филолог. Преподаватель английского языка и зарубежной литературы. Квалификация: Преподаватель

Педагогический стаж: 31 лет

Дата работы в БФЭТ: 1994г. сентябрь. Стаж работы в БФЭТ: 28лет

 Награды: Отличник Народного Образования КР

Преподает английский язык для студентов 1, 2 курсов.

Арзыкулова Гулсада Ишеновна
 Преподаватель

Образование: Высшее. КГУ им. 50 летия СССР Факультет Романо-Германской филологии

Специальность: Преподаватель английского языка и зарубежной литературы

Квалификация: Преподаватель

Педагогический стаж: 34 лет

Дата работы в БФЭТ: 2001г. Стаж работы в БФЭТ: 21лет

 Награды: Отличник образования КР , Почётная грамота Администрации Президента КР

Преподаёт английский язык для студентов 1, 2 курсов

Байбосова Дарийка Кадыровна
 Преподаватель

 Билими: Жогорку. СССРдин 50 жылдык атындагы Кыргыз мамлекеттик университети

Адистиги: филолог

Квалификациясы:Кыргыз тили жана адабиятынан окутуучу

Педагогикалык стаж: 30 жыл

Техникумда кайсы жылдан баштап иштейт: 2018-ж. сентябрь. Техникумдагы эмгек стажы: 4 жыл

 Сыйлыктары: Кыргыз Республикасынын “Ардактуу инсандары” коомдук бирикмесинин мүчөсүнүн төш белгисинин ээси, Кыргыз Республикасынын “Ардактуу айымынын” ордени, Жаш муундарды тарбиялоодогу көп жылдык эмгеги жана окуу-тарбия ишиндеги жетишкен ийгиликтери үчүн Кыргыз- Россия билим берүү академиясынын Ардак грамотасы;

1- курстарда кыргыз тили жана адабиятынан сабак берет.

Гундижова Малика Мухаметкаримовна
 Преподаватель

Образование:  Высшее. Мучиринский государственный педагогический институт русской филологии

Специальность:  Русского языка и литературы

Квалификация:Учитель

Педагогический стаж: 42 лет

Дата работы в БФЭТ: 2003г. сентябрь. Стаж работы в БФЭТ: 19 лет

Награды: Отличник образования КР

Преподает  русский язык и русскую литературу для студентов 1, 2 курсов

Джабетова Венера Съездовна

Преподаватель

Кызмат орду: Банк жана камсыздандыруу иши бөлүмүнүн башчысы

Билими: Жогорку. Кыргыз мамлекеттик университети

Адистиги: Кыргыз тили жана адабияты; Юриспруденция

Квалификациясы: Филолог-окутуучу; Дипломдуу адис

Педагогикалык стаж: 34 жыл

Техникумда кайсы жылдан баштап иштейт:  1989-ж. сентябрь. Техникумдагы эмгек стажы: 33 жыл

 Сыйлыктары: Билим берүүнүн мыктысы, Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил     комиссиясынын “Кыргыз тили” төш белгиси. 2002-ж. Жаш муундарды тарбиялоодогу көп жылдык эмгеги жана окуу-тарбия 

2- курстарда кыргыз тили жана адабиятынан сабак берет.

Жүндүбаева Жылдыз Туратбековна
 Преподаватель

Образование: Высшее. КГПУ им.И.Арабаева

Специальность: Английский язык и литература

Квалификация: Преподаватель

Педагогический стаж: 19 лет

Дата работы в БФЭТ: 2003г. сентябрь. Стаж работы в БФЭТ:19 лет

Преподаёт английский язык для студентов 1, 2 курсов

Ибраимова Насира Жумабековна
 Преподаватель

Кызмат орду: БишкектегиА.Токтоналиев атындагы финансы-экономикалык техникумунун  Профсоюз комитетинин төрайымы

Билими: Жогорку. В.В.Маяковский атындагы педагогикалык институту

Адистиги: Орус тили жана адабияты, тарбиялык иштери боюнча усулчу (методист)

Квалификациясы: Мугалим

Педагогикалык стаж: 35 жыл

Техникумда кайсы жылдан баштап иштейт: 2014-ж.сентябрь. Техникумдагы эмгек стажы: 8 жыл

Сыйлыктары: Билим берүүнүн мыктысы.

1- 2- курстарда орус тили жана адабиятынан сабак берет.

Касмалиева Гулжан  Шарыповна
 Преподаватель

Билими: Жогорку: Кыргыз педагогикалык орто окуу жайы; Кыргыз билим берүү академиясы

Адистиги: Башталгыч класстарынын мугалими; Кыргыз тили жана адабияты мугалими

Квалификациясы: Кыргыз тили жана адабияты мугалими

Педагогикалык стаж: 28 жыл

Техникумда кайсы жылдан баштап иштейт: 2009- ж. октябрь. Техникумдагы эмгек стажы: 13 жыл

 Сыйлыктары: Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын “Кыргыз тили”төш белгиси, Билим берүүнүн мыктысы

1-2- курстарда кыргыз тиди жана адабиятынан сабак берет.

Кортобаева Салкын Капарбековна

Преподаватель

Образование: Высшее. Кыргызский Государственный Педагогический университет, факультет иностранного языка

Специальность: Преподаватель английского языка и литературы

Квалификация: Преподаватель

Педагогический стаж: 19 лет

Дата работы в БФЭТ: 2020 г. сентябрь. Стаж работы в БФЭТ: 2 года

Преподает английский язык для студентов 1, 2 курсов.

Скородумова Татьяна Владимировна

Преподаватель

Образование: Высшее. Педагогического института русского языка и литературы (ПИРЯЛ)

Специальность: Учитель русского языка и литературы

Квалификация: Учитель русского языка и литературы

Педагогический стаж: 27 лет

Дата работы в БФЭТ: 2018г. сентябрь. Стаж работы в БФЭТ: 4 года

 Преподает  русский язык и русскую литературу для студентов 1, 2 курсов

Акматалиева Жийдегул

Преподаватель

Билими: Жогорку: Кыргыз педагогикалык орто окуу жайы; Кыргыз билим берүү академиясы

Адистиги: Кыргыз тили жана адабияты мугалими

Квалификациясы: Кыргыз тили жана адабияты мугалими

Педагогикалык стаж: 28 жыл

Техникумда кайсы жылдан баштап иштейт: 2021- ж. октябрь. Техникумдагы эмгек стажы: 1 жыл

1-2- курстарда кыргыз тиди жана адабиятынан сабак берет

Токтонбек кызы Нургүлай

Преподаватель

Билими: Жогорку. К. Карасаев атындагы Бишкек мамлекетттик университети; К. Карасаев атындагы Бишкек мамлекетттик университети

Адистиги:  Журналист; Филологиялык билим берүү факультетинде окуп жатат.

Квалификациясы: Журналист; Кыргыз тили жана адабияты мугалими

Педагогикалык стаж: 1 жыл

Техникумда кайсы жылдан баштап иштейт: 2021-ж. сентябрь. Техникумдагы эмгек стажы: 1 жыл

 Сыйлыктары: 2017-ж. 4 -республикалык «Жоокерыры» сынагынын «Гран-принин» ээси.  Кыргыз Республикасынын коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин Ардак грамотасы; 2018-ж. 3- Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына активдүү катышкандыгы үчүн Премьер- министрдин, Билим берүү жана илим министрлигинин Ардак грамотасы; 2019-ж. “Кийиз дүйнө коомдук фондунун” Ыраазычылык каты; 2020-ж. Кыргыз Республикасынын Президенттик стипендиясынын лауреаты; 2021-ж. К. Карасаев атындагы Бишкек мамлекетттик университетинин ректорунун диплому; 2022-ж. Бишкектеги А. Токтоналиев атындагы финансы-экономикалык техникумунун Ардак грамотасы.

1-курстарда кыргыз тили жана адабиятынан сабак берет.