Тапшыруу үчүн төмөнкү документтердин тизмеги керек:

1. Паспорт, же инсанды күбөлөндүргөн башка документ (копия жана оригинал)

2. Билими тууралуу документ ичмеги менен (копия жана оригинал)

3. 3х4 форматтагы 6 сүрөт

4. №086-У формадагы медициналык маалымдама                                                                    

 5. Припискалык ырастамасы (аскерге чакырылуу жашындагы жаш жигиттер үчүн)